Политика за защита на личните данни

Политика за защита на личните данни при използване на Интернет магазин men-service.com

Информация за нас

„Мен-Сервиз”ООД (Мен-Сервиз, Дружеството, Ние, Нас) е дружество, регистрирано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията с ЕИК 175079685, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к.”Зона Б-5”, бл.14, вх.4, ет.8, ап.31, Тел: (02)483 8000; e-mail: office@men-service.com

Тази интернет страница men-service.com се притежава от “Мен-Сервиз“ ООД и се управлява от Дружеството в съответствие с разпоредбите на Закона за защита на личните данни и свързаната правна уредба включително, но не само Регламент (ЕС) 2016/679 („GDPR”).

С настоящата Политика Ви информираме за начина, по който обработваме Вашите лични данни в качеството си на администратор, както и за Вашите права. Мен-Сервиз се стреми да Ви предостави достъпна и полезна информация на интернет страницата си. Сигурността на данните, които сте ни поверили е много важна за нас.
Мен-Сервиз не продава вашите данни на други дружества или лица. Ако предоставяме Вашите данни на трети лица, то това са наши изпълнители, които обработват информацията от наше име, следвайки инструкциите ни и прилагайки нашия стандарт за защита на личните Ви данни.

Какви лични данни събираме и използваме през Интернет магазин

Ние събираме и обработваме лични данни само при спазване на изискванията на местното и европейското законодателство. Наясно сме, че обработването на Вашите данни е свързано с определена причина и не може да се извършва без ограничение.
Мен-Сервиз събира и използва информация, само която е необходима за предоставяне на продукти и услуги от страна на Дружеството. Личните данни служат за дейности по управление на Вашия профил в електронния ни магазин и управление на Вашите покупки:
– създаване на профил, регистрация, поръчка, сключване на договор – имена, електронен адрес, адрес на доставка на поръчката;
– управление на профил и ползването му – електронен адрес и парола за достъп след дадено от Вас съгласие;
– детайли за плащане и защита на данните Ви, свързани с плащането – електронен адрес, номер на телефон, адрес за фактура, адрес за доставка, информация, свързана с начина на плащане, сума на покупката и честота на извършваните покупки;
– издаване на фактура и обработването й – имената Ви, адрес за фактура, адрес на доставка, електронен адрес, начин на плащане, сума на плащането и продукт/и, дата на покупката;
Дружеството не обработва лични данни, разкриващи раса или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации и обработка на генетични данни, биометрични данни с цел еднозначно идентифициране на физическо лице, здравето или данните относно сексуалния живот или сексуалната ориентация на физическо лице са специална категория лични данни.

Употреба на Бисквитки ( Cookies)

Уеб сайтовете използват бисквитки, за да предложат персонализиране на потребителите и да събират информация за използването на уеб сайта. Много уеб сайтове използват бисквитки и за съхраняване на информация, която се използва за съгласуване между секциите на сайта, например кошница за пазаруване или персонализирани страници.
Бисквитките подобрят разглеждането в уеб сайт, като разрешават на сайта да научи какви са вашите предпочитания или Ви позволяват да пропуснете задължителното влизане с потребителско име и парола при всяко посещение на уеб сайта.

Интернет страницата на Мен-Сервиз използва Бисквитки с цел да улесни вашето търсене, идентификация и намиране на най-подходящите оферти за Вас.

Как защитаваме Вашите лични данни

За осигуряване на адекватна защита на данните на своите клиенти, ние прилагаме всички необходими организационни и технически мерки, предвидени в Закона за защита на личните данни и др. Мен-Сервиз е установила мерки по предотвратяване на злоупотреби и пробиви в сигурността, които подпомагат процесите по опазване и обезпечаване сигурността на Вашите данни.
С цел максимална сигурност при обработка, пренос и съхранение на Вашите данни, може да използваме допълнителни механизми за защита като криптиране, псевдонимизация и др.
За случаите, в които Мен-Сервиз споделя информация за Вас с трети лица – доставчици на Мен-Сервиз, Дружеството има механизми, с които гарантира че те предоставят ниво на защита на данните според уговорения стандарт за това.

Срок на съхраняване на Вашите лични данни

Информацията за Вашите лични данни ще бъде съхранена от Мен-Сервиз за периода, необходим за изпълнение на целите, съгласно Политиката за защита на личните данни, освен ако няма законово изискване за съхранение за по-дълък срок.

Кога и защо споделяме лични данни с трети лица

В определени случаи, Мен-Сервиз може да предостави лични данни пред подизпълнители и други категории получатели (администратори на лични данни) с цел изпълнение на договора, за предоставяне на продукт/услуга от разстояние, доставка или за усъвършенстване на продукта/ услугата. Тази информация няма да бъде споделяна с трети страни за маркетингови цели. Вашите данни се считат за поверителни и за нашите партньори.

Лица, обработващи данни от името на Мен-Сервиз

-органи, институции и лица, на които сме длъжни да предостави лични данни по силата на действащото законодателство;
-банки за обслужване на плащанията, извършени от Вас;
-пощенски оператори, с оглед изпращане на пратки, съдържащи договори, допълнителни споразумения и други документи и необходимостта от удостоверяване на самоличността при връчването им;
-лица, предоставящи услуги по организиране, съхраняване, индексиране и унищожаване на архиви на хартиен и/или електронен носител.

Лица, обработващи данните от свое име
– компетентни органи – обществени или правителствени органи, които по силата на Закон, съдебен процес, съдебен спор имат правомощия да изискват предоставянето на информация, сред която и лични данни, като например – съдилища, прокуратура, различни регулаторни органи като Комисия за защита на потребителите, Комисия за регулиране на съобщенията, Комисия за защита на личните данни, органи с правомощия по защита на националната сигурност и обществен ред;

Вашите права, във връзка с обработване на личните Ви данни

Право на информация:
Вие имате право:
да проверите точността, пълнотата и актуалността на информацията Ви за контакт, като влезете във Вашия профил в електронния магазин на Мен-Сервиз;
на достъп до личните Ви данни, обработвани от Мен-Сервиз;

Право на корекция:
В случай, че обработваме непълни или сгрешени/грешни данни, Вие имате правопо всяко време да поискате:
да заличим, коригираме или блокираме Ваши лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията на закона;
да уведомим третите лица, на които са били разкрити личните ви данни, за всяко заличаване, коригиране или блокиране, с изключение на случаите, когато това е невъзможно или е свързано с прекомерни усилия.

Право на възражение:
По всяко време имате право да:
възразите срещу обработването на личните Ви данни при наличие на законово основание за това; когато възражението е основателно, личните данни на съответното физическо лице не могат повече да бъдат обработвани;
възразите срещу обработването на личните Ви данни за целите на директния маркетинг

Право на ограничаване на обработването:
Можете да поискате ограничаване на обработващите се персонализиращи данни ако:
оспорвате верността на данните, за периода, в който трябва да проверим верността им;
или обработването на данните е без правно основание, но вместо да ги изтрием, Вие искате тяхното ограничено обработване;
или повече нямаме нужда от тези данни (за определената цел), но Вие имате нужда от тях за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
или сте подали възражение за обработването да данните, в очакване на проверка дали основанията на администратора са законни.

Право на преносимост на данни:
Можете да поискате от нас да предоставим личните данни, които сте поверили на нашата грижа в организиран, подреден, структуриран, общоприет електронен формат ако:
обработваме данните съгласно договора и базирано на декларацията за съгласие, която може да бъде оттеглена или на договорно задължение и обработването се извършва автоматично.

Право на жалба:
В случай, че смятате, че нарушаваме приложимата нормативна уредба, Ви молим да се свържете с нас за изясняване на въпроса. Разбира се, имате право да подадете жалба пред Комисията за защита на личните данни.

Ако искате да упражните правата си или да изявите отказ от получаване на електронни бюлетини и други маркетингови комуникации, може да се свържете с нас чрез изпращане на съобщение на office@men-service.com или чрез изпращане на писмо на пощенски адрес : гр. София 1303, ул Пиротска 45 – офис магазин 14 .

Използване на платформата от деца

Ние не позволяваме използването на електронния магазин men-service.com от деца под 16 години, също така не събираме каквато и да е лична инфирмация от деца под 16 години. Ако разберем, че сме събрали лична информация на дете на възраст под 16 години, ще предприемем стъпки, за да изтрием информацията възможно най-скоро.

Актуалност и промени на политиката

С цел спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни и свързаната правна уредба както и Регламент (ЕС) 2016/679 („GDPR”) е възможно настоящата Политика за защита на личните данни да бъде периодично актуализирана. Промените ще бъдат публикувани в уеб сайта на Мен-Сервиз чрез съобщение в секция Новини и своевременно актуализиране на Политиката.

Тази Политика за защита на личните данни е актуализирана на 25.05.2018г.

Text Widget
Aliquam erat volutpat. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Integer sit amet lacinia turpis. Nunc euismod lacus sit amet purus euismod placerat? Integer gravida imperdiet tincidunt. Vivamus convallis dolor ultricies tellus consequat, in tempor tortor facilisis! Etiam et enim magna.
Cart
Call Now Button